Bootstrap Example
 • 1964

  Ngày Thành Lập

  Business Consultants, Inc được thành lập vào năm 1964, năm mà thế vận hội được đăng cai và tổ chức tại Tokyo Nhật Bản. Chúng tôi là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tư vấn quản lý tại đất nước Mặt Trời Mọc.

 • 1972

  Mạng lưới đầu tiên của chúng tôi

  Tập đoàn Business Consultants Inc (thường được gọi tắt là BCon) bắt đầu hợp tác với Tiến sĩ W. Warner Burke – Chủ nhiệm Khoa Tổ chức và Lãnh đạo tại Teachers College – Đại học Columbia.

  BCon đã tiến hành tổ chức hai hội thảo đầu tiên về Phát triển quản trị và Phát triển tổ chức dưới sự hợp tác với Tiến sĩ Warner Burke.

 • 1978

  Sự khởi đầu của LIFO®

  Hội thảo LIFO® (là tên gọi tắt của LIFE ORIENTATIONS®) đầu tiên được thực hiện tại Nhật Bản. Cho đến nay, phương pháp LIFO®, được phát triển bởi tiến sĩ Atkins và tiến sĩ Katcher, dưới sự ảnh hưởng của Peter. F. Drucker - cha đẻ của Quản Trị Học hiện đại, vẫn đang là 1 một trong những phương pháp cốt lõi được chúng tôi triển khai trong các dự án.

 • 1987

  Sự khởi đầu của THE®

  BCon bắt đầu áp dụng phương pháp The Human Element® do tiến sĩ Will Schutz - tác giả của lý thuyết FIRO® và các công cụ FIRO® phát triển, giúp nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa quá trình hợp tác trong nhóm.

 • 1989

  Những bước tiến tiếp theo

  Chương trình Basic Management Program (tạm dịch là Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Cơ Bản) từng được gọi là Đào Tạo Quản Trị Thực Tiễn đã được tiến hành đầu tiên tại Nhật Bản.

 • 1995

  Sự khởi đầu của ITS

  Chương trình Innovative Thinking System - một trong những chương trình nền tảng và mũi nhọn hiện nay được phát triển bởi BCon Consultants Inc.

 • 1999

  Mở rộng mạng lưới của chúng tôi

  Business Consultants Hàn Quốc được thành lập như bước đi đầu tiên của Business Consultants Inc trong công cuộc vươn mình trên thị trường quốc tế.

  BCon Nhật Bản gia nhập Trung Tâm Nghiên Cứu Đạo Đức Kinh Doanh - đây là cơ quan chính phủ đầu tiên tập trung nghiên cứu, phân tích và thúc đẩy hành vi đạo đức trong môi trường kinh doanh.

 • 2001

  Những bước tiến lớn

  Business Consultants Inc đã mua lại tập đoàn quốc tế Allan Katcher và tập đoàn Stuart Atkins để toàn quyền sở hữu chương trình LIFO, qua đó tích hợp nguồn lực cũng như nâng cao tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

 • 2003

  Gia nhập Keidanren

  BCon Nhật Bản gia nhập Keidanren – liên đoàn kinh doanh Nhật Bản – một tổ chức kinh tế toàn diện với 1329 công ty Nhật Bản trong 109 liên hiệp ngành.

 • 2005

  Bcon Thượng Hải và những bước tiến lớn

  Organizational Efficiency Survey (tạm dịch là Khảo Sát Hiệu Suất Tổ Chức) của BCon Inc lần đầu tiên được giới thiệu như một giải pháp hàng đầu phục vụ quá trình phát triển tổ chức.

  BCon Thượng Hải được thành lập đánh dấu bước ngoặc tiếp theo của tập đoàn Bcon trên thị trường quốc tế.

 • 2009

  Bcon toàn cầu

  BCon Inc bổ nhiệm Công ty The Schutz làm đại diện triển khai chương trình LIFO® cho Hoa Kỳ và là quản lý của các chương trình LIFO® toàn cầu.

 • 2012

  Khởi đầu của VIA

  Chương trình Value in Action (tạm dịch là Giá Trị Trong Hành Động) được triển khai với mục đích tăng cường mối liên hệ giữa nhân viên và công việc nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

 • 2014

  Di Sản

  Năm 2014 đánh dấu 50 năm kỉ niệm thành lập Business Consultants Inc. Chương trình Strength-based Resilience Program đã được triển khai nhằm nâng cao khả năng bền bỉ trong những gian đoạn khó khăn.

 • 2015

  Khởi đầu của BcSS

  Chương trình Chiến Lược Bền Vững của BCon được phát triển dưới sự hợp tác với Tổ chức Phi chính phủ Natural Step nhằm cung cấp một phương pháp tiếp cận toàn diện đối với Quản Trị Bền Vững.

 • 2017

  Sự ra đời của Bcon Việt Nam

  Business Consultants Việt Nam được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy niềm vui tại nơi làm việc cho nhân viên cũng như nâng cao hiệu quả tổ chức tại thị trường Việt Nam.

 • 2018

  Những đối tác toàn cầu

  Business Consultants Đông Nam Á và Thái Lan được thành lập với chụ sở chính tại Bangkok đánh dấu chiến lược tiếp cận thị trường khu vực.