LIFE ORIENTATIONS®
THE HUMAN ELEMENT®
THE INNOVATIVE THINKING SYSTEM™
LIFE ORIENTATIONS®
THE HUMAN ELEMENT®
THE INNOVATIVE THINKING SYSTEM™

background

Phương pháp LIFO được phát triển bởi 2 nhà tâm lý học - tiến sĩ Stuart Atkins và tiến sĩ Allan Katcher trong nỗ lực giúp đỡ các tổ chức tối đa hóa hiệu suất. Cách tiếp cận độc đáo của phương pháp này nằm ở việc xác nhận những điểm mạnh cũng như phong cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người. Phương pháp LIFO không gán ghép hay thúc ép. Thay vào đó, phương pháp này tạo ra những khả năng mới, đồng thời cung cấp những chiến lược cho các cá nhân giúp họ đạt được những mục tiêu của mình. Phương pháp LIFO cho rằng “Một điểm mạnh nhất định không thể thể hiện hết được con người chúng ta; ngược lại, sự kết hợp độc đáo của tất cả những điểm mạnh đó mới làm được điều này.”

Characteristics

LIFO là một ứng dụng thực tiễn của khoa học hành vi, thúc đẩy năng suất cá nhân trong hoạt động nhóm. LIFO tập trung vào điểm mạnh – vào những gì phản ánh đúng về các nhà lãnh đạo, các nhóm làm việc, và các cá nhân. Phương pháp này bắt đầu với việc xác nhận định hướng cơ bản về cuộc sống công việc của mỗi người. Dựa trên thông tin này, LIFO đưa ra một chiến lược học tập bài bản nhằm nâng cao năng suất của mỗi cá nhân, nâng tầm ảnh hưởng của những thành phần chủ chốt và giúp nhóm hoạt động tốt hơn.

Application

 • Giao tiếp
 • Quản lý thời gian
 • Lãnh đạo
 • Đóng góp cho nhóm và đồng đội
 • Đàm Phán
 • Nâng cao năng lực học tập
 • Kĩ năng huấn luyện
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý căng thẳng
 • Quản lý xung đột
 • Phát triển sự nghiệp

background

Chương trình The Human Element được phát triển bởi tiến sĩ Will Schutz, tác giả của học thuyết FIRO và công cụ FIRO, nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc giữa các cá nhân cũng như giúp đạt được hiệu suất cao nhất trong quá trình hợp tác. Là sản phẩm của công trình nghiên cứu khoa học – học thuyết FIRO và ứng dụng những điểm ưu việt nhất trong phương pháp học thông qua trải nghiệm, The Human Element, tác động đến gốc rẽ tiềm ẩn đằng sau hành vi và động lực của con người, từ đó tạo ra sự thay đổi sâu sắc và lâu dài đến cách họ cư xử và làm việc.

Characteristics

The Human Element động chạm đến các vấn đề tiềm ẩn giữa các cá nhân trong tổ chức và cung cấp nền tảng giúp các cá nhân và các nhóm thúc đẩy hiệu quả làm việc. Sự kết hợp hài hòa của các công cụ dựa trên những công trình cứu khoa học cùng với phương pháp học tập thông qua trải nghiệm đầy tính tương tác thúc đẩy việc nhận thức trong mỗi cá nhân cũng như cách họ chấp nhận chính mình đồng thời nâng cao lòng tự trọng của chính bản thân họ. Vì vậy, The Human Element giúp mọi người nhận thức đầy đủ nhất về tiềm năng của con người họ, thúc đẩy thay đổi tổ chức, và hướng đến việc cải thiện hiệu suất tổ chức.

Application

Mô hình này được sử dụng vào nhiều mang khác nhau trong lĩnh vực Phát Triển Nhân Lực và Phát Triển Tổ Chức. Mô hình cung cấp các giải pháp và cải tiến như sau:

Cải thiện Mức độ tương tác – Tăng năng suất làm việc – Giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc – Cải thiện Kỹ năng lãnh đạon – Nâng cao Mức độ tin cậy – Rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường – Cải thiện Chất lượng – Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm

background

Chương trình Innovative Thinking System (gọi tắt là ITS) được phát triển bởi Business Consultants Inc với mục đích giúp các tổ chức khai thác triệt để sức sáng tạo đồng thời khuyến khích thực hiện các ý tưởng sáng tạo đó. Hiện tại, tồn tại rất nhiều các phương pháp đào tạo khả năng sáng tạo nhưng nhưng phương pháp này được đánh giá là khá phức tạp cho các doanh nghiệp khi triển khai. Hơn nữa, chỉ riêng sự sáng tạo khó có thể dẫn đến sự đổi mới. Chương trình ITS đưa ra một phương pháp tiếp cận có hệ thống và toàn diện bằng việc kết nối các ý tưởng sáng tạo với việc thực thi những ý tưởng đó.

Characteristics

ITS kết hợp hàng loạt những phương pháp rèn luyện sáng tạo đã được chứng mình thành một hướng tiếp cận toàn diện và dễ quản lý. Phương pháp này động chạm đến cả khía cạnh kỹ thuật cũng như yếu tố con người trong quá trình tư duy đổi mới. Khi tham gia các chương trình ứng dụng ITS, bạn sẽ học cách sáng tao, tổ chức, sàng lọc và trau dồi ý tưởng cũng như tìm cách đưa ra những đề xuất để hiện thực hóa những ý tưởng này. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi cá nhân có thể khám phá những lối suy nghĩ mới cần thiết cho một cải tiến thành công và nhận ra được những tiềm thức cản trở các ý tưởng và hành vi đổi mới sáng tạo.

Application

 • Sáng tạo ra các giá trị, mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới
 • Phát triển chiến lược marketing mới
 • Phát triển chiến lược kinh doanh trong tương lai hoặc chiến lược thay thế
 • Thúc đẩy văn hóa sáng tạo
 • Cái thiện hoạt động và giải quyết vấn đề
 • Phát triển cá nhân

.