Quy trình của chúng tôi

1
2
3
4
R

Nắm bắt hiện trạng

Hiểu rõ tình hình hiện tại ở công ty khách hàng một cách khách quan. Giai đoạn nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển tổ chức. Giai đoạn nghiên cứu là rất quan trọng đối với OD

Công cụ nghiên cứu của BCon:

(1) Khảo sát hiệu quả tổ chức

(2) Phỏng vấn đội ngũ quản lý

(3) Thảo luận đối với đội ngũ quản lý

P

Thiết lập mục tiêu và kế hoạch triển khai

Làm việc với đội ngũ quản lí để thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch chiến khai phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Giải pháp của Bcon

(1) Tổ chức buổi tư vấn quản trị

(2) Làm việc trực tiếp với đội ngũ quản trị

C/A

Kiểm tra và điều chỉnh quá trình thực hiện

Kiểm tra tiến độ đạt được mục tiêu và sửa đổi kế hoạch nếu cần thiết

Theo dõi đội ngũ người tham gia để đánh giá mực độ tiến bộ

Điều chỉnh các giải pháp để phù hợp chiến lược phát triển trong tương lai của đội ngũ quản lý

D

Thực hiện giải pháp nhằm đạt được mục tiêu

Thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra

Giải pháp của Bcon

(1) Trao đổi trực tiếp với đội ngũ quản lý

(2) Tư vấn phát triển lãnh đạo

Giải pháp của chúng tôi

PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG
PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG
PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Quản trị Hiệu suất là phương pháp đảm bảo bạn liên tục đạt được các mục đích và mục tiêu theo cách thức hiệu quả và năng suất nhất. Tầm nhìn, mục đích và mục tiêu cần được trao đổi một cách rõ ràng nhằm giúp mọi người hiểu được cần “làm gì”, “làm như thế nào” và “làm lúc nào” để đạt được kết quả tối ưu. Giám sát và thường xuyên cập nhật tiến độ sẽ đảm bảo giữ vững hiệu suất.

Để luôn thành công các công ty phải liên tục đầu tư phát triển đội ngũ lãnh đạo thế hệ kế tiếp, những người có thể giúp xây dựng và đảm bảo lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng ngày nay. Chìa khóa cho thành công phụ thuộc vào khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng trong nhóm làm việc của nhà quản lý. Cùng lúc đó các nhà lãnh đạo cũng cần hoạch định cho đội ngũ của mình và có thể nhận ra những vấn đề tổ chức trên tầm vĩ mô sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định ở tầm vi mô.

Chi phí thay đổi nhân viên cao liên tục là một thách thức với nhiều tổ chức trên thế giới. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lực kém trong việc giữ chân nhân tài khiến các công ty tiêu tốn tới 10 triệu đô la mỗi năm. Ngược lại, nhiều công ty thành công trong việc giữ chân nhân viên được hưởng lợi không chỉ từ chi phí giảm mà còn bởi nhân viên đạt được tiềm năng cao nhất của họ. Những giải pháp của chúng tôi được thiết kế để giải quyết vấn đề duy trì nhân sự từ góc độ tổ chức và phát triển tài năng.

Toàn cầu hóa đã trở thành một yêu cầu đối với nhiều tổ chức để phát triển bền vững. Trong môi trường phức tạp và năng động ngày nay việc phát triển nhân tài đủ khả năng thực hiện các chiến lược kinh doanh ở tầm địa phương và quản trị khác biệt văn hóa trở thành một điều bắt buộc. Cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào việc xây dựng bộ kỹ năng cần thiết cho những nhà quản lý toàn cầu bao gồm nhận biết về vai trò rộng hơn của tổ chức trong bối cảnh toàn cầu.

Khách hàng càng ngày càng cần sự đa dạng và đổi mới. Nhằm đảm bảo dòng doanh thu trong tình hình hiện nay, các tổ chức bắt buộc phải tạo dựng nguồn lực bán hàng và tiếp thị mạnh mẽ để dẫn đường cho sự phát triển bền vững. Những giải pháp của chúng tôi dành sự quan tâm đồng đều cho mọi khía cạnh của quy trình bán hàng với trọng tâm đặt vào việc nhận thức và đáp ứng phù hợp các phong cách giao tiếp khách hàng.

Quản trị những mục tiêu học tập và sự nghiệp của các cá nhân trong tổ chức là một yếu tố quan trọng trong việc hoạch định lực lượng lao động, quản lý tài năng và tăng cường hiệu suất. Trong khi việc phát triển sự nghiệp cần tập trung vào mong muốn và yêu cầu của từng cá nhân trên một mức độ nào đó, một điều quan trọng là cần phải điều chỉnh việc hoạch định sự nghiệp cho phù hợp với các mục tiêu của tổ chức bằng việc cân nhắc đến những nhu cầu của tổ chức trong hiện tại và tương lai.

Thiết kế một tổ chức hoạt động hiệu quả có nghĩa là thiết lập những quy trình, cấu trúc, hệ thống phát triển tài năng và khen thưởng để chúng hỗ trợ tổ chức đạt được chiến lược kinh doanh. Giải pháp thiết kế của chúng tôi trải rộng từ việc can thiệp vào tái thiết kế tổ chức quy mô lớn cho đến việc xác định những giải pháp cho những vấn đề cấp thiết nhất.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xác định một tầm nhìn cho sự thay đổi, cẩn thận hoạch định quá trình thay đổi và hỗ trợ toàn bộ quá trình thực hiện. Duy trì động lực thay đổi không chỉ cần một tầm nhìn rõ ràng về chặng đường phía trước mà còn cần việc xác định văn hóa tổ chức, động lực nhóm và tư duy của các thành viên nhằm đảm bảo thay đổi hành vi một cách bền vững.

Quản trị các dịch vụ của công ty và đảm bảo rằng chúng liên kết chặt chẽ với doanh thu của tổ chức là một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết. Cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc quản trị dịch vụ và dịch vụ khách hàng vượt xa hơn các hệ thống và xác định thái độ và hành vi của nhân viên cũng như chiến lược dịch vụ và các giá trị của tổ chức.

Đối phó với câu hỏi về sự bền vững là một hành động cân bằng đối với phần lớn các tổ chức. Làm sao để chúng ta tạo ra sự tăng trưởng và giá trị cho các cổ đông trong khi vẫn đóng góp cho một tương lai tốt đẹp với hành tinh này và những người sống trên đó? Trung tâm cách tiếp cận của chúng tôi là Khung Phát Triển Chiến Lược Bền Vững (FSSD hay còn gọi là Khung Các Bước Tự Nhiên), cung cấp một định nghĩa khoa học đơn giản nhưng mạnh mẽ cho sự bền vững, một cách tiếp cận hệ thống với tư duy chiến lược và một phương pháp hướng tới thành công lâu dài.

Sự đổi mới không thể diễn ra mà không có những tài năng được trang bị các kỹ năng, công cụ và mô hình tư duy phù hợp với việc tạo ra và thực hiện ý tưởng. Những người sáng tạo sẽ giúp bạn đi xa, nhưng để thực sự thúc đẩy khả năng cải tiến của bạn, việc xác định văn hóa, hệ thống và sự lãnh đạo doanh nghiệp là tuyệt đối cần thiết.

Phát triển những mối quan hệ chất lượng trong đội ngũ nên là một trọng điểm chiến lược lâu dài với bất kỳ tổ chức nào. Sau cùng thì chính nhờ con người và những mối quan hệ thì các tổ chức mới đạt được tiềm năng lớn nhất. Thiết lập mục tiêu, động lực và sự điều chỉnh nhóm đều là những phần thiết yếu trong việc xây dựng một nhóm hiệu quả nhưng xác định các hành vi cá nhân và cải thiện sự tự nhận thức cũng quan trọng không kém.