Với hơn 50 năm hoạt động, Bcon đã mở rộng phạm vi tiếp cận để hỗ trợ sự phát triển tổ chức của nhiều công ty trên thế giới.

Ở châu Á, chúng tôi đã thành lập 4 chi nhánh: Bcon Trung Quốc, Bcon Hàn Quốc, Bcon Việt Nam và Bcon Đông Nam Á. Với quy mô toàn cầu, chúng tôi đã hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau để thực hiện các chương trình hàng đầu và tổ chức các hội thảo công cộng ở Mỹ, Thụy Điển, UAE và Đài Loan.

Chúng tôi coi trọng và tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và bền vững với tất cả các đối tác trên thế giới.

          Chi nhánh/ Trụ sở chính

          Đối tác kinh doanh