Trong hơn 50 năm với sứ mệnh “tạo ra các tổ chức  cạnh tranh và thích ứng cao thông qua nguồn nhân lực xuất sắc”, chúng tôi đã tích cực hỗ trợ các tổ chức khách hàng  trong quá trình phát triển tài năng và tổ chức . “Tổ chức vững mạnh” là các tổ chức có thể đẩy mạnh khả năng quản lý, lãnh đạo cũng như theo đuổi những chiến lược nhất quán, thích ứng được với những thay đổi trong môi trường, đồng thời nâng cao hiệu suất. Để làm được điều đó, các tổ chức cần phải không ngừng điều chỉnh sao cho phù hợp với những biến động của môi trường, mà không ngủ quên trên những thành công trong quá khứ.

Tác động tới 9 triệu người
Có mặt tại 56 quốc gia
Được dịch ra 24 ngôn ngữ

Tiến sĩ Allan Katcher đã tuyên bố rằng “phương pháp LIFO cho phép bạn ứng dụng những điểm mạnh độc đáo của mình để tạo ra hiệu quả tốt nhất”. Nhiều tổ chức hàng đầu trên thế giới đã ứng dụng phương pháp LIFO bao gồm Microsoft, Kate Spade, đại học Stanford hay Brocade.

tác động tới 20,000 people
trên hơn 10 countries
để tạo ra
Văn hóa sáng tạo

"Sở hữu khả năng tư duy thiên bẩm chưa chắc đã có thể thành công, mà quan trọng chính là phát triển khả năng ứng dụng thực tiễn những tài năng thiên bẩm đó. Điều này có thể được hiện thực hóa bằng việc liên tục thử-sai giống như trong quá trình học việc. ITS cung cấp một phương thức tiếp cận được hệ thống hóa từ việc tạo ra ý tưởng, sáng lọc ra những ý tưởng khả thi nhất và thực hiện tác ý tưởng đó.”

Alan Fusfeld – Chủ tịch và CEO của tập đoàn Fusfeld Group phát biểu tại ITS Workshop

Được sử dụng bởi 35 tổ chức
trên 40 quốc gia
15 ngôn ngữ

"Sau chương trình The Human Element, một thế giới khác hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện trong nhà máy của chúng tôi. Mọi người thực chất đã nhận ra và thảo luận các vấn đề mà họ đã và đang cố gắng giải quyết thay vì tranh cãi với nhau. Chương trình THE là một chất xúc tác giúp cả nhà máy có thể tiếp nhận một hệ thống làm việc hoàn toàn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất tại Baltimore.”

Chủ tịch công đoàn lao động của P&G tại Baltimore