Trong hơn năm 50 năm hình thành và phát triển, với sứ mệnh trở thành những “INNOVATION PRODUCER” chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong việc áp dụng công nghệ khoa học hành vi tân tiến nhất và các học thuyết về phát triển tổ chức nhằm xây dựng nên những giải pháp toàn diện và hiệu quả tối ưu cho các đối tác khách hàng.
“Chúng tôi tạo ra giải pháp xây dựng hệ thống tổ chức vững mạnh và nguồn nhân lực tài năng.

Phát triển bản thân là một trong những chìa khóa để đạt được thành công mà mỗi cá nhân nên theo đuổi. Trong lĩnh vực này, chúng tôi liên tục cải thiện các chương trình thuộc quyền sở hữu độc quyền của Business Consultants, Inc. như là những công cụ hỗ trợ hữu ích nhất để trợ giúp quá trình phát triển của mỗi cá nhân

Những giải pháp phát triển tổ chức của BCon Việt Nam được thừa kế từ những thành tựu của tập đoàn Business Consultants. Sau nhiều năm cộng tác với những giáo sư đầu ngành trên toàn thế giới. Để đáp ứng với nhu cầu và thực trạng liên tục thay đổi trong tổ chức của các công ty khách hàng, chúng tôi theo đuổi sự hợp tác dài hạn qua những nỗ lực tìm hiểu cặn kẽ vấn đề tồn tại và phối hợp cùng quý công ty vươn tới những đỉnh cao lớn hơn.

Cá nhân Explore
Tổ chức Explore